Over ons

Historie Coenecoop Wine Traders

Coenecoop Wine Traders bestaat sinds 1991 en is destijds gestart als eenmanszaak. Wat begon als een kleine wijnimporteur groeide in korte tijd uit tot een serieuze handelspartner. In- en verkoop werden uitgevoerd door een klein en hecht team. Coenecoop Wine Traders vond voor haar administratie en logistiek een partner in DGS Wijnkopers die in hetzelfde bedrijfspand langs de A12 in Waddinxveen is gevestigd – een samenwerking die voordeel opleverde voor beide partijen. Begin 2006 droeg Jaap Grootmeijer het stokje over aan Bart van den Brink. In dat zelfde jaar koos Coenecoop Wine Traders met de overname van Van der Lugt bewust voor een specialisatie in biologische wijn. Sinds 2007 maakt Coenecoop Wine Traders deel uit van de Delta Wines holding – een holding met zes bedrijven die met een gezamenlijke omzet van ruim €108 miljoen in 2013 tot de top van de wijnhandel in Nederland behoort. Mede door deze samenwerking is Coenecoop Wine Traders uitgegroeid tot marktleider op het gebied van biologische wijnen. Naast biologische wijnen voert Coenecoop Wine Traders Demeter, Fair Trade, Fair for Life en Terra Vitis gecertificeerde wijnen in haar duurzame assortiment.

Visie

Coenecoop Wine Traders volgt de marktontwikkelingen op de voet en ziet dat er een groeiende interesse is voor biologische en duurzaam geproduceerde wijnen met zo min mogelijk chemische toevoegingen. Biologische wijn wordt meer en meer de norm in plaats van de uitzondering. Coenecoop gelooft in de blijvende verschuiving richting het biologische segment en heeft dan ook de ambitie om duurzaam geproduceerde wijnen zo betaalbaar mogelijk aan te bieden. Het betekent ook dat we extra aandacht willen besteden aan kennisoverdracht en zelf een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering nastreven. Biologisch en duurzaam geproduceerde wijnen betaalbaar maken kan alleen met een langdurige en intensieve samenwerking met je producenten.

Onze werkwijze

Het Coenecoop Wine Traders assortiment beslaat nagenoeg de gehele wereld. Alle ingekochte wijnen worden geproefd en vaak zowel bij de producent als in Nederland chemisch onderzocht, waarbij ze minimaal aan Europese richtlijnen moeten voldoen.

De inkoop van duurzaam geproduceerde wijnen is een specialisme dat vraagt om extra aandacht en kennis op het gebied van kwaliteitscontrole en bewaking. Wij analyseren en controleren alle door ons ingekochte wijnen. Wij werken daarin samen met Skal en andere nationale controle-instanties om de eindconsument een extra kwaliteitsgarantie te geven.

Certificering

Register Wijnhandelaar 
Coenecoop Wine Traders is KVNW Register Wijnhandelaar. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren heeft in samenwerking met het Productschap Wijn en de Keuringsdienst van Waren een certificeringsysteem ingevoerd. De ledenwijnimporteurs die aantoonbaar voldoen aan strikte eisen mogen zich ‘KVNW Register Wijnhandelaar’ noemen. Deze titel is de objectieve waarborg voor de kwaliteit van de onderneming. Een extra zekerheid voor afnemers, consumenten, leveranciers en overheid.

 

 

Biologisch

Een wijnboer die biologische wijn produceert maakt geen gebruik van chemische- of synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Het is de bedoeling dat in zijn wijngaarden een biologisch evenwicht tot stand komt, waardoor deze chemische middelen niet nodig zijn. De manier waarop dit wordt bereikt is per wijnboer en regio verschillend en hangt natuurlijk ook nauw samen met het klimaat. De wijnboer stimuleert de weerstand van de wijnstok en zorgt dat de wijnstok zo goed mogelijk de aanvallen van natuurlijke vijanden zoals insecten en schimmels kan weerstaan. De bodem wordt verzorgd met organische mest en compost en mechanische bodembewerking vindt zo terughoudend en voorzichtig mogelijk plaats, om het natuurlijke evenwicht niet te schaden.

Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke opbrengst van de wijnstok in plaats van een maximale opbrengst – kwaliteit boven kwantiteit. Hierdoor ontstaat een gezond, natuurlijk evenwicht in de wijngaard wat een langdurige en gelijkmatige opbrengst tot gevolg heeft. In noodgevallen gebruikt de wijnboer alleen bestrijdingsmiddelen op natuurlijke basis (kruiden) indien nodig aangevuld met zwavel, kalk of koper. Voor de toegestane hoeveelheden gelden strenge regels.

Na de oogst mag de biologische wijnboer vrijwel geen traditionele hulp- of zuiveringsmiddelen gebruiken. De wijnen worden dan ook vrijwel altijd met bentoniet geklaard. De hoeveelheid zwavel (sulfiet) die toegevoegd wordt om de wijn stabiel te houden en transportklaar te maken, ligt minstens een derde onder de toegelaten hoeveelheid binnen de traditionele wijnbouw. Vaak wordt zelfs nog minder zwavel gebruikt en in enkele gevallen wordt er zelfs helemaal geen zwavel toegevoegd. Voor elke biologische wijnboer gelden minimaal de EU richtlijnen, waarin precies is vastgelegd welke hulpmiddelen wel en welke niet ingezet mogen worden bij het produceren van wijn.

 

Demeter is een kwaliteitskeurmerk voor biologisch dynamisch (BD) producerende bedrijven. Demeter gaat nog een stapje verder dan biologische landbouw: alles is gericht op het versterken van de samenhang tussen bodem, plant, dier en mens. Wanneer we niet eten of drinken kunnen we niet voortleven. Voedingsmiddelen bezitten dus het vermogen om het levensproces van de mensen voort te laten gaan. We noemen dat vermogen “levenskrachten’. Voedingsmiddelen bevatten dus levenskrachten en de voedingsstoffen in levensmiddelen zijn dragers van die levenskrachten. Wanneer de voeding wordt afgebroken in de spijsvertering, komen deze levenskrachten vrij. Levenskrachten ontstaan niet uit dode materie, maar uit krachten die vanuit de kosmos naar de aarde stromen, vooral via de zon en de maan. Vandaar dat in de biodynamische landbouw rekening wordt gehouden met de standen van de zon, maan, planeten en sterrenbeelden. Demeter-bedrijven werken meestal vanuit een gesloten kringloop. BD boeren investeren continu in een vitale bodem. Zonder chemische bestrijdingsmiddelen kan het bodemleven voor beluchting en extra voedingsstoffen zorgen. Zo ontstaat een kringloop waar de wijnstok onderdeel van is. De plant blijft actief omdat er geen kunstmest wordt gebruikt. Dit zorgt voor sterke en vitale wijnstokken die in staat zijn complexere smaken in de druiven vast te leggen. De intensieve en passievolle samenwerking met de natuur zorgt voor bijzondere wijnen met zuivere smaken. Dit proces is niet gericht op maximale opbrengst per wijnstok, maar op respect voor de plant en de omgeving. De kwalitatieve maar kostbare aanpak zorgt voor hoogwaardige wijnen. Doordat BD-boeren zo dicht bij de natuur en open voor nieuwe ontwikkelingen staan zijn BD-bedrijven vaak voorloper van nieuwe initiatieven in de landbouw.

 

Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging. In Nederland is Stichting Max Havelaar eigenaar van het Fairtrade-keurmerk, ook bekend als het Max Havelaar-keurmerk. Bij de aanschaf van een Fairtrade-product weet u dat de boer een goede prijs heeft ontvangen voor zijn goederen en een Fairtrade-premie die wordt geïnvesteerd in bedrijfsontwikkelingen en infrastructuur.

 

 

Fair for Life is een Zwitsers keurmerk voor Fairtrade-producten. De eisen die Fair for Life stelt zijn globaal dezelfde als die van Max Havelaar. Het meest opvallende verschil is dat er geen vaste Fairtrade-premie op de minimum verkoopprijs wordt gehanteerd; dit wordt overgelaten aan de producent en inkoper samen.

 

Terra Vitis-gecertificeerde wijnbedrijven geloven in de kracht van de natuur en werken met toewijding en trots aan het ontwikkelen van een ecologisch concept. Hierin staat bescherming en beheer van de aarde, de wijngaard en de biodiversiteit centraal. Van de wijnstok tot aan de botteling is alles continu traceerbaar (tot 5 jaar terug) en transparant. Door de continue ontwikkeling van nieuwe inzichten wordt er gewerkt aan de meest duurzame wijnen. Een Terra Vitis-wijnboer zal alleen bestrijdingsmiddelen gebruiken indien strikt noodzakelijk.


Vin Nature

Vin Nature wijnen zijn veelal biologisch of zelfs biodynamisch. Echter is dit niet in alle gevallen zo. Het grote verschil tussen Vin Nature wijnen en conventionele wijnen wordt in de wijnkelder gemaakt. Een Vin Nature boer probeert zijn wijnen te maken met zo min mogelijk toevoegingen; Geen enzymen, geen zuren en geen sulfiet (hooguit een klein beetje, wat net voor botteling wordt toegevoegd). De fermentatie vindt plaats met natuurlijk gist en malolactische gisting, met enkel natuurlijke bacteriën. De wijn mag niet worden gefilterd of geklaard. Een Vin Nature kan geweldig zijn, maar is door het gebrek aan sulfiet in de wijn ook kwetsbaar. Er is geen officiële wetgeving voor de term Vin Nature. Het zijn de boeren onderling die de regels met elkaar afspreken en deze respecteren. De verwachting is wel dat er in de komende jaren Europese wetgeving komt rondom Vin Nature wijnen. 


Coenecoop Wine Traders is Skal, KNVW en – als eerste wijnbedrijf in Nederland – Demeter gecertificeerd. 

 

Wine in Moderation - Wim over wijn

Geniet van wijn maar drink met mate. 

Ik ben Wim. En ik hou van wijn. Maar niet teveel. Zo blijft wijn iets bijzonders. Want juist als ik wijn met mate drink, komen de wijn én het moment echt tot hun recht. Daarom is het goed je te realiseren hoe en hoeveel je drinkt. Wine in Moderation noemen ze dat internationaal. Afgekort is dat Wim; en dat ben ik. Genieten is gezond, zeg ik altijd. Daarom vertel ik je graag hoe je door matig te drinken, echt van wijn kunt genieten. Hou je van wijn en wil je meer weten? Kijk dan op www.wimoverwijn.nl.Coenecoop Wine Traders is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en steunt derhalve de Wim-campagne. Wij zouden het tevens zeer op prijs stellen als u ons ondersteunt deze campagne tot een succes te maken door de communicatie richting de consument te gebruiken.